Comunicat Sinera United

Tinguem cura del comportament

El club Sinera United vol recordar la importància de mantenir una conducta exemplar als camps de futbol, durant els entrenaments i els partits. Els adults són exemple per als infants i, per això, han de tenir un comportament basat en la tolerància i el respecte.

El club no tolerarà cap actitud violenta i manté el rebuig unànime a qualsevol tipus de conducta, verbal o física, que pugui incitar al menyspreu, la intolerància o la violència.

Els valors del Sinera United, com a escola formativa, es fonamenten en l’aprenentatge, l’esforç i el respecte als companys i a l’equip contrari.

Com comportar-nos