Comunicat oficial del club

Davant dels fets succeïts els darrers dies, el club Sinera United FC vol aclarir:

1-. A final de temporada cada entitat esportiva fa arribar a l’Ajuntament  una proposta del nombre d’equips previstos per a la temporada següent amb una proposta d’horaris necessaris per al desenvolupament dels entrenaments i partits.

2-. A partir d’aquestes peticions, les entitats esportives reben, per part de l’Ajuntament, un horari provisional en què es reparteix equitativament el temps, segons el nombre d’equips de cada entitat.
3-. Aquests horaris són provisionals fins que la Federació Catalana de Futbol (FCF) tanca la inscripció d’equips per parts dels clubs. Tot i que es tracti d’horaris provisionals, s’entén que els clubs han de respectar-los.
4-. Un cop es coneix el nombre definitiu d’equips inscrits es reajusta el temps disponible del camp.
El club Sinera United FC vol manifestar que no s’ha intentat prendre espai a cap altra entitat sinó que, a més a més, s’ha cedit part del nostre temps i espai fins el tancament definitiu del calendari.
Lamentem que la desinformació hagi provocat malentesos i continuarem  treballant per promoure els valors que han d’acompanyar sempre al futbol: respecte, companyonia i tolerància.